Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy

 a ekonomické poradenství

 • vedení účetnictví a daňové evidence v programu POHODA
 • poskytování kompletní účetní a poradenské služby pro malé i středně velké firmy, bez ohledu na sídlo nebo obor podnikání
 • kontrola a zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí (peněžní deník, účetní deník, kniha pohledávek a závazků včetně jejich úhrad, pokladní kniha, obratová předvaha, analytická evidence atd.)
 • evidence majetku (včetně odpisů)
 • zpracování podkladů k přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení
 • zpracování podkladů k přiznání k dani z příjmu včetně přehledů pro OSSZ a ZP
 • zpracování ostatních daní - např. daň silniční
 • veškeré tiskové výstupy, tisky příkazů k úhradě, přehledy hospodaření pravidelně nebo dle potřeb klienta
 • kompletní zpracování mezd včetně výplatních lístků
 • přihlášení, odhlášení zaměstnanců na OSSZ a ZP
 • po dohodě příprava příkazů k úhradě (mezd, daní ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění aj.)
 • měsíční přehledy pro OSSZ a ZP, po dohodě jejich doručení příslušným úřadům
 • měsíční rekapitulace mezd, sociálního a zdravotního pojištění
 • zpracování mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • roční zúčtování daně z příjmu a daně vybírané srážkou včetně formuláře podle požadavků FÚ
 • příprava podkladů pro kontroly OSSZ a VZP, případně po dohodě účast při nich
 • poradenství

Daňovou evidenci a účetnictví zpracováváme průběžně dle dodaných podkladů klientem a v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Cena se stanoví individuálně dohodou podle objemu dokladů.

Odpovědná osoba, kontakt:

Mgr., Bc. Zuzana Šebánková, +420 604 737 864, sebankova@wjeragroup.cz